International Engineers Secure Digitalization

In Swedish:

INTERNATIONELLA INGENJÖRER SÄKERSTÄLLER DIGITALISERINGEN INOM AUTOMOTIVE

Bilindustrin har återhämtat sig efter den stora nedgången i våras. Fordonstillverkarna har höjt tempot under hösten och utvecklingen förväntas fortsätta under 2021, bl.a drivet av EU:s stora stimulanspaket.

  • Snabb teknisk utveckling skapar nya möjligheter
  • Kina är i dagsläget den största marknaden och väntas växa från dagens ca 25 miljoner sålda bilar till 35 miljoner 2035, därmed står ett enskilt land för 30% av den globala marknaden
  • Sverige har en unik position genom vår långvariga erfarenhet av att producera både bilar och tunga fordon
  • Rätt teknisk kompetens och ledarskap är en förutsättning för att vara en stark aktör på marknaden

Financial Times konstaterar att det är industrin som är dragloket för Europa under corona-krisen. Framförallt bilindustrin, mycket tack vare att Kina återgått till i det närmaste ett normalläge – ju större tillverkningsindustri ett land har, desto snabbare återhämtning, enligt tidningen.

Men det är inte bara corona-krisen som just nu ritar om spelplanen för världens automotive-företag. I dagsläget befinner sig branschen mitt i digitaliseringen och möter nya utmaningar varje dag. Autonoma och uppkopplade fordon, samt de krav som utvecklingen medför inom servicemarknaden är ständiga frågeställningar som industrin handskas med. För att hänga med på marknaden och hålla sig aktuell ser vi snabb anpassning och hög förändringstakt hos de stora biljättarna.

Bristen i Sverige på teknisk kompetens inom eldrivna, uppkopplade och självkörande bilar är stor och hotar konkurrenskraften vilket medfört att företagen börjat titta internationellt för att fylla behovet av tekniska specialister och ingenjörer.

Acquiro International Recruitment rekryterar tekniska specialister globalt för placering i Sverige.

”Vi arbetar med några av Sveriges största tillverkare inom fordonsbranschen, för dem är rätt teknisk kompetens helt avgörande för att de ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft och fortsätta växa på en internationell marknad. Vi ser ett starkt intresse för arbete i Sverige och Skandinavien bland ingenjörer globalt. Vi ser också att de allra flesta har långsiktiga ambitioner, fem år efter uppstart är merparten kvar inom samma organisation, inte helt sällan har de dessutom tagit klivet in i nya roller”, säger Lina Sahlberg, Managing Partner på Acquiro.

För underleverantörerna med ca 85.000 anställda i över 300 bolag kommer den tekniska specialisten spela en avgörande roll under kommande år.

Lina Sahlberg
Lina Sahlberg
Managing Partner